• De nieuwe website van Wijkcommissie Breukelen Noord

Bestuur Wijkcommissie Breukelen Noord en  Gebiedsregisseur Gemeente Stichtse Vecht

Van links naar rechts, van boven naar beneden:

Jan Kerker (bestuurslid):

 • Geboren en nog steeds woonachtig in Breukelen Noord
 • Vrijwilligerswerk, o.a. voor Brassband

  Breukelen, Oranjevereniging Breukelen, Radio Polderland, Ledenraad Rabobank, Welstandscommissie Gemeente Breukelen en Wijkcentrum Over-Noord
 • Van 1973-2001 eigenaar van aannemersbedrijf, bouwmarkt en keukenzaak

Leo Bloemhard (secretaris):

 • Vanaf 1976 woonachtig in Breukelen Noord
 • Actieve vrijwilliger bij o.a. Stichtse Vecht Computer Café (docent), SeniorWeb (Coördinator SeniorWeb Breukelen-Maarssen, regio coordinator Hulp aan Huis Utrecht/Flevoland), LTV Breukelen (ledenadministrateur), Repaircafé Overnoord, Gastdocent Nederlands Indië in de 2e wereldoorlog, WhatsApp Buurtpreventie Breukelen-Noord.
 • Gepensioneerd. Elektrotechnisch ir. en 43 jaar werkzaam geweest als CIO/ICT manager bij o.a. AEGON, KPN, Cap Gemini, Unisource.
Maarten Vervoorn (penningmeester):
 • Vanaf 1968 woonachtig in Breukelen
 • Diverse vrijwilligerswerk
 • Carrière bij de Koninklijke Luchtmacht 
 • Getrouwd met Helga
Irma Gondrie (bestuurslid):
 • Vanaf 1979 woonachtig in Breukelen
 • Vrijwilligerswerk bij lokale organisaties: SWIB, Fietsersbond Stichtse Vecht, Historische Kring
 • Actieve inzet voor lokale politiek
 • Grote betrokkenheid bij leefomgeving en oplossingsgericht denker
Renie Vis-de Ceuninck van Capelle (voorzitter):
 • Vanaf 1984 woonachtig in Breukelen Noord
 • Vrijwilligerswerk: secretaris bewonersvereniging Orttswarande/Vrijheidslaan, gastdocent Nederlands Indië in de 2e wereldoorlog, voorzitter Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht
 • Gemeenteraadslid Gemeente Breukelen (2002-2011), gemeenteraadslid Gemeente Stichtse Vecht (2011-2018)
 • Werkzaam geweest bij o.a. Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Nijenrode (Assistant Director International Affairs) en Ecolab (Office Manager Benelux)
Ger-Jan Marsiljé:
 • Gebiedsregisseur Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa en omgevingsmanager grote ruimtelijke projecten
 • Aanspreekpunt voor bewonersgroepen
 • Intermediair tussen gemeente en inwoners