Huisregels WhatsApp Buurtpreventie groep Breukelen Noord (WABP BrN)

 

  1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 21 jaar.
  2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk Breukelen Noord.
  3. WhatsApp BuurtPreventie groep Breukelen Noord (WABP BrN) is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
  4. De WABP Breukelen Noord behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen leden te weigeren.

5.  Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:

  1. S = Signaleer
  2. A = Alarmeer 112
  3. A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen en vermeldt dat u 112 reeds gebeld hebt.
  4. R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Maar denk aan u eigen veiligheid. Doe dit alleen als u dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;

6.  Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;

7.  Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

8.  Speel geen eigen rechter, Geen geweld gebruiken en overtreed geen regels/wetten. (Dus bijv. ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig).

9.  Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Opm: Dat houdt in dat u wel foto’s en video’s mag maken (mits u  dit veilig kunt doen, zonder dat de persoon dit ziet), maar niet mag delen in de WABP. Dit i.v.m. de wet op de privacy. De eventuele foto´s en/of video’s die gemaakt zijn, mogen alleen aan de politie verstrekt worden.

10.  Gebruik de WABP BrN alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privé berichten.

11.  Voor de administratie worden de volgende gegevens vastgelegd: Naam, Adres, emailadres en Mobiel nummer. Deze gegevens zijn alleen voor de WABP- BrN administratie en zullen niet gedeeld worden met derden.

12.  Deelnemers die zich niet aan deze spelregels houden worden uit de WABP BrN verwijderd (dit gebeurt na eerst gewaarschuwd te zijn en bij een hernieuwde overtreding van de spelregels).