Stichting Wijkcommissie Breukelen Noord

Op deze website vindt u informatie van en over de Stichting Wijkcommissie Breukelen Noord.

De gemeente Stichtse Vecht wil graag weten wat er speelt in de diverse wijken en streeft ernaar om in iedere wijk een actieve wijkcommissie te vormen, die op vrijwillige basis fungeert als de oren en ogen van de wijk. Hiervoor wil de gemeente werken met een wijkcommissie die bestaat uit leden die goed bekend zijn in de wijk en die over een goed netwerk beschikken. De samenstelling dient bij voorkeur een afspiegeling te zijn van de bevolking van de wijk.

De Wijkcommissie Breukelen Noord komt op de eerste dinsdag van de maand van 9:00-11:00 uur in overleg bijeen. Ca. 4 x per jaar is de ádviseur leefomgeving 'van de gemeente  ook aanwezig.

Wat doen wij?

Naast het signaleren van bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties, overlast van hangjongeren, onvoldoende groenbeheer, etc. probeert de wijkcommissie ook de leefbaarheid en de sociale samenhang te verbeteren. Hiervoor worden door de wijkcommissie diverse initiatieven genomen. Denk hierbij aan:

  • het oprichten van WhatsApp buurtpreventiegroepen
  • het plaatsen van AED's en verzorgen van AED-/reanimatiecursussen
  • project opruimen zwerfafval i.s.m. de scholen
  • aanleg van een bijenhotel en bloemenlinten voor de bijen en insecten
  • het planten van fruitbomen, bloembollen veldjes en plaatsen van nesten in het Henk van der Griftpark.

 

De Wijkcommissie Breukelen Noord heeft naast contact met de Gemeente ook regelmatig contact met de Politie, c.q. de wijkagenten, de winkeliers, de diverse basisscholen, RSG Broklede, Momentz, de Woningbouwvereniging, Ouderen raad, Gehandicapten platform, Muziekschool, Jeugdpunt en diverse bewonersgroepen. De Wijkcommissie Breukelen Noord is ook regelmatig gesprekspartner bij diverse onderwerpen die actueel zijn in de gemeente, denk hierbij aan Veiligheid, aandacht voor eenzaamheid, het vervangen van speeltoestellen, nieuwbouwprojecten, herinrichting locaties etc. 

 
Inbreng inwoners Breukelen Noord is belangrijk voor ons:
Heeft u vragen of suggesties, kom dan naar het spreekuur of stuur een mail naar de secretaris via info@wijkbreukelennoord.nl
Tevens geven wij maandelijks een Nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor rechts --> aanmelden.
 
De Wijkcommissie Breukelen Noord  is een stichting. KVK nr. 74472100

We zijn ook bereikbaar via Facebook, Youtube en Twitter (klik op icoon)

Meld u aan voor onze nieuwsbrief