WhatsApp Buurtpreventie

 

Burgers zijn de oren en de ogen van de wijk. Zij weten als geen ander wat de normale gang van zaken is in hun straat en zien en horen ook snel wanneer dat afwijkt. We hebben een aantal WhatsApp Buurtpreventie Groepen in Breukelen Noord om te reageren als de situatie in de straat afwijkt van de normale gang van zaken. We werken nauw samen met de andere WhatsApp Buurtpreventie Groepen in de Stichtse Vecht en met de politie. Vindt u het ook belangrijk dat de veiligheid in uw wijk optimaal blijft? Geef u dan op voor de WhatsApp Groep Buurtpreventie Breukelen Noord en draag een steentje bij zodat de veiligheid in uw omgeving gewaarborgd blijft!

Heeft u interesse?


Meld u aan bij een WhatsApp Buurtpreventie Groep in Breukelen Noord!
Stuur uw naam en e-mail naar: wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl of meldt u aan via: https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

Deze website geeft een overzicht van de diverse buurtpreventie initiatieven die de gemeente Stichtse Vecht rijk is, waaronder de vele WhatsApp Buurtpreventiegroepen.