• De nieuwe website van Wijkcommissie Breukelen Noord

Nieuws van Wijkcommissie Breukelen Noord

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Spreekuur Wijkcommissie 

Eerstvolgend spreekuur dinsdag 3 Oktober  2023.
Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid en sociale samenhang van Breukelen te verbeteren of kent u onveilige situaties, laat het ons weten.
Het spreekuur is niet bedoeld voor klachten over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of overhangende takken. Dat soort klachten dient te worden gemeld bij de gemeente Stichtse Vecht: via hun website of via de FIXI app. 
 
Wilt u gebruikmaken van het spreekuur elke eerste dinsdag van de maand (behalve in Juli) van 09:30-10:30 uur) laat het ons dan weten via info@wijkbreukelennoord.nl dan zorgen wij ervoor aanwezig te zijn in Wijkcentrum Over-Noord aan de Vrijheidslaan 4 in Breukelen.


10 oktober 2023. Programma Bewonersavond duurzaam wonen in Breukelen Noord. 

REMINDER: op 10 oktober a.s. organiseert de Wijkcommissie Breukelen Noord samen met Stichting Duurzame Vecht een bewonersavond over duurzaam wonen in Breukelen Noord. Locatie: Theater 4-en-1 in RSG Broklede, Schepersweg 6a, Breukelen. De informatiebijeenkomst is gratis.

Voor meer informatie en aanmelden: link

Het voorlopige programma: 
 • 19.20 Inloop, met koffie en thee 
 • 19.30 Welkom door wijkcommissie Breukelen Noord
 • 19.35 Norbert van der Eijnden (Voorzitter Stichting Duurzame Vecht) geeft tips over de mogelijkheden om meer energie te besparen.
 • 20.00 Energie adviseur Ralph van Elburg van Stichting Duurzame Vecht vertelt over de hybride warmtepomp (verplicht bij vervanging CV ketel in 2026) en de landelijke subsidies voor verduurzaming
 • 20.25 Bart Verhagen van de Gemeente Stichtse Vecht licht de plannen toe van de gemeente.
 • 20.45 Vragen en mogelijkheid om in gesprek te gaan met energie ambassadeurs van Stichting Duurzame Vecht.
 • 21.15 Einde 

30 September 2023. Opening speeltuin Henk van der Grift 

Op zaterdag 30 september heeft wethouder Karin van Vliet de heringerichte speeltuin in het Henk van der Griftpark in Breukelen geopend. 
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om er een prachtige speeltuin voor diverse doelgroepen van te maken en dat is gelukt. In de speeltuin staan mooie bomen die zijn geschonken door Henk van der Grift, de naamgever van het park. Er zijn niet alleen speelmogelijkheden voor de allerkleinsten, maar er staan ook Calisthenics toestellen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, een buitenschaaktafel en een rolstoeldraaimolen. 
De rolstoeldraaimolen is er gekomen dankzij sponsoring van De Ronde Tafel Vechtstreek en Sportakkoord Vitaal Stichtse Vecht.  
De Wijkcommissie Breukelen Noord bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de realisatie van de speeltuin. Van de gemeente: Adviseur Spelen Saskia Hovinga, onze voormalige gebiedsregisseur Ger-Jan Marsiljé en Wethouder Karin van Vliet. En natuurlijk De Ronde Tafel Vechtstreek, Sportakkoord Vitaal Stichtse Vecht, Henk van der Grift en de Sportraad Stichtse Vecht die de feestelijke opening mede mogelijk heeft gemaakt. 

Klik hier voor de video van RTV Stichtse Vecht.

Foto's: Renie Vis/Maarten Vervoorn/Gerhard Hof


11 Maart 2023.  NL Doet

Wat een verschil met de dag ervoor: zaterdag 11 maart was het stralend weer, ideaal om te klussen in het kader van Nldoet. Een twintigtal vrijwilligers kwam helpen, waaronder Henk van der Grift zelf, wethouder Karin van Vliet en een aantal raadsleden, wat een geweldige opkomst! De boomspiegels werden onder handen genomen, er werd gesnoeid, geschilderd, de duiventil werd gerepareerd en de dierenstal werd schoongemaakt. Na afloop werd nagepraat onder het genot van broodjes, koffie/thee en een sapje.   

Foto's: Maaarten Vervoorn/Leo Bloemhard


Jan Kerker  ontvangt gemeentelijke erespeld

Jan Kerker, lid van onze wijkcommissie, ontving donderdagmiddag 9-2-2023 tot zijn grote verrassing uit handen van burgemeester Ap Reinders een gemeentelijke erespeld. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding onder meer voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van Wijkcommissie Breukelen Noord en als bestuurslid van de Beheerstichting Over-Noord.

Tijdens een extra bestuursvergadering van de Wijkcommissie Breukelen Noord te midden van familie, bestuursleden en andere betrokkenen werd Jan Kerker door burgemeester Ap Reinders toegesproken. In zijn toespraak prees hij Jan Kerker voor de manier waarop hij zich als voorzitter heeft ingezet voor de wijkcommissie.

Afgelopen december heeft Jan Kerker de voorzittershamer na twaalf jaar overgedragen aan de nieuwe voorzitter Renie Vis. Bij zijn aantreden als voorzitter van de Wijkcommissie Breukelen Noord, zorgde hij voor een herstart van de commissie. De commissie werd zichtbaar in de wijk en de bewoners van Breukelen Noord wisten, en weten nog steeds, de weg naar de commissie goed te vinden. Hij is aanjager en initiator van vele initiatieven.

Burgemeester Ap Reinders onderstreepte onder meer zijn grote betrokkenheid als voorzitter van de Wijkcommissie: “Als voorzitter was je voortdurend bezig met het bedenken en uitvoeren van ideeën om de leefbaarheid van de wijk te vergroten.”

Beheerstichting Over-Noord
Van 2010 tot 2018 was Jan Kerker medeoprichter en bestuurslid van de Beheerstichting Over-Noord. De stichting beheert en exploiteert het Wijkcentrum Over-Noord in Breukelen. Jan Kerker was als bestuurslid verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren voor activiteiten van het wijkcentrum ter bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk Breukelen Noord.

Overige activiteiten
Vrijwillige inzet is Jan Kerker niet vreemd. Hij ontving dan ook in 2010 een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet. Zo was Jan Kerker vrijwilliger en bestuurslid bij de Oranjevereniging Breukelen, lid van de ledenraad van de Rabobank Hilversum, Vecht en Plassen en voorzitter van de plaatselijke Raboledenraad, vrijwilliger/bestuurslid van de Brassband Breukelen, medeorganisator Park Podium Boom en Bosch en Commissielid Beursvloer Breukelen.

Met de toekenning van de gemeentelijke erespeld wil het gemeentebestuur Jan Kerker bedanken voor zijn enorme inzet en betrokkenheid voor de samenleving en inwoners van Breukelen en gemeente Stichtse Vecht.

Foto: Leo Bloemhard


25 Feb. 2023.  Jaarlijkse snoeibeurt van fruitbomen Henk van der Griftpark

Op zaterdag 25 februari zal Arnold Achterkamp, hovenier op Slot Zuylen en Gunterstein de "werkgroep bloemenlint" die het onderhoud van de boomspiegels in het park doet, bijstaan bij het snoeien van de fruitbomen. 
Het is belangrijk dat dit goed gebeurt om gezonde bomen met een goede oogst te krijgen langs de dierenweide. Deskundige hulp is dus vereist. 
U hoeft niet mee te helpen, maar mocht u willen zien hoe dit gaat, kom dan gerust even kijken!

Foto: Maaarten Vervoorn


Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen Gemeente en bewonersgroepen

De Gemeente Stichtse Vecht kent 36 bewoners-groepen(wijkcommissies, dorpscomité’s, etc.) die ieder op hun eigen manier activiteiten organiseren om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren of te behouden. Dat gaat van het organiseren van een buurtfeest tot het meedenken over grote opgaven en wijkoverstijgende thema’s. Ook is niet elke bewonersorganisatie even actief. Er is dus een grote diversiteit tussen de bewonersorganisaties maar de gemeente wil toch een eenduidige werkwijze en duidelijkheid in de samenwerking. 

In september 2021 heeft de gemeente een eerste voorstel voor nieuwe samenwerkingsvormen voorgelegd aan bewonersgroepen. Na gesprekken, schriftelijke reacties en aanpassingen is op 30 november 2022 een informatieve avond georganiseerd voor de bewonersgroepen en op basis van de reacties van die avond en de eerdere schriftelijke terugkoppelingen is het eerdere voorstel aangepast.  
Alle bewonersgroepen konden daarna een keuze maken uit (een combinatie van) blokken (blok basisdienstverlening, blok versterken Sociale Cohesie, blok Toekomstbeeld, blok Eigen Invulling). Aan elk blok is een financiële bijdrage van de gemeente gekoppeld. 
Op donderdag 2 februari zullen de bewonersgroepen, waaronder onze wijkcommissie Breukelen Noord, de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de Gemeente ondertekenen. 


6 December 2022. Voorzitterswissel bij de wijkcommissie

Tijdens de laatste vergadering dit jaar op 6 december 2022 van de wijkcommissie heeft Jan Kerker de voorzittershamer overgedragen aan Renie Vis.Geheel in stijl met de tijd van het jaar verwoordde deze de jarenlange inzet en waardering voor Jan Kerker in dichtvorm. Maar Jan Kerker blijft lid van het bestuur van de wijkcommissie. Wel nam de wijkcommissie afscheid van Ger-Jan Marsiljé, die als ambtenaar van de gemeente gewaardeerd werd in zijn prettige samenwerking, het meedenken en zijn heldere communicatie. Ook dit allemaal in dichtvorm.

Foto: Maaarten Vervoorn


17 December 2022. 18 geslaagden voor cursus reanimatie/AED

In samenwerking met Stichting reanimatie Stichtse Vecht organiseerde de Wijkcommissie Breukelen Noord op 17 december een geslaagde cursus voor reanimatie.
Harry Oussoren, instructeur van de Stichting legde aan de hand van een videopresentatie uit wat te doen bij een reanimatie.
Vervolgens konden de cursisten op een pop het reanimeren oefenen .
De cursisten krijgen een certificaat van bekwaamheid toegestuurd van de Hartstichting.
Krijgt er iemand een hartstilstand dan weten de cursisten wat ze moeten doen om zijn of haar leven te kunnen redden.
Zo is de wijk weer een stukje veiliger geworden!


1 Oktober 2022. Nestkastjes in het park weer perfect in orde.

1 Okt 2022. Het is van groot belang dat scholieren weten hoe belangrijk insecten zijn voor het leven op aarde.
Dankzij een bijdrage van de Gemeente uit het Centraal Leefbaarheidsbudget heeft de Wijkcommissie de afgelopen maand insectenhotels kunnen plaatsen bij de basisscholen de Willibrordus, de Regenboog, de Schepershoek en de Bijenschans.
In het voorjaar zullen de leerlingen van groep 4 een bezoek brengen aan de bijenstal in de dierenweide van het Henk van der Griftpark. De imker van de bijenstal gaat dan alles uitleggen over de bijen en de bijenkasten met de honingraten. Verder zijn er aan de leerlingen kleurplaten uitgedeeld en krijgen de kinderen die de mooiste kleurplaten hebben gemaakt een mini insectenhotel uitgereikt om bij hun huis te kunnen plaatsen.


Oktober 2022. Insectenhotels voor basisscholen in Breukelen.

Het is van groot belang dat scholieren weten hoe belangrijk insecten zijn voor het leven op aarde.
Dankzij een bijdrage van de Gemeente uit het Centraal Leefbaarheidsbudget heeft de Wijkcommissie de afgelopen maand insectenhotels kunnen plaatsen bij de basisscholen de Willibrordus, de Regenboog, de Schepershoek en de Bijenschans.
In het voorjaar zullen de leerlingen van groep 4 een bezoek brengen aan de bijenstal in de dierenweide van het Henk van der Griftpark. De imker van de bijenstal gaat dan alles uitleggen over de bijen en de bijenkasten met de honingraten. Verder zijn er aan de leerlingen kleurplaten uitgedeeld en krijgen de kinderen die de mooiste kleurplaten hebben gemaakt een mini insectenhotel uitgereikt om bij hun huis te kunnen plaatsen.


Burendag 2022 op 23 en 24 September

Op 23 en 24 september werd Burendag 2022 door de Wijkcommissie Breukelen Noord in het Henk van der Griftpark georganiseerd. 
Op 23 september werden In een driehoekig perk van 5 x 6 m maar liefst 500 narcissenbollen gepoot. Met een tiental vrijwilligers waaronder Henk van der Grift zelf werden er eerst gaten geboord waarin de bollen werden gezet. Daarna werden de gaten weer gevuld met tuinaarde. Een bollenkweker van de Keukenhof heeft de bloembollen gratis ter beschikking gesteld. Mede door het fraaie nazomerweer werd de klus binnen twee uur geklaard. Na afloop werden er een drankje en een hapje genuttigd in het Jeugdhonk aan de parkeerplaats van het park.


Het was de bedoeling om de volgende dag met een andere groep vrijwilligers o.a. de dierenstal een nieuw kwastje verf te geven en nieuwe planten in de boomspiegels van de bomen langs de dierenweide te zetten. Helaas gooide het regenachtige weer roet in het eten, desondanks gingen nog wel 4 vrijwilligers op pad om de nestkastjes in het park schoon te maken. Een aantal werd ter reparatie meegenomen omdat de ingang van de kastjes door spechten waren uitgehakt. Door de nestkastjes aan de voorzijde van ijzeren plaatjes te voorzien, zal dit de volgende jaren voorkomen worden. De schilder- en plantwerkzaamheden zijn voorlopig even uitgesteld. 


30-5-2022: Voortgang Skeelerbaan

Twee weken geleden heeft men in de VAR kunnen lezen dat de Skeelerclub Stichtse Vecht door de KNSB is geaccrediteerd. Dit is een belangrijke stap voorwaarts en het houdt in dat vanaf half mei actief leden voor de club geworven kunnen worden. De club heeft, zoals bekend, een directe relatie met de Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht en zonder club geen skeelercentrum of andersom.
 
Zoals besloten tijdens de Raadsvergadering van 8 maart jl. moet er in voor de zomer duidelijkheid komen over de wijziging van het bestaande bestemmingsplan voor de locatie van het huidige ijsbaanterrein van groen naar sport. Tijdens genoemde raadsvergadering is gezegd dat de onderzocht zal worden of de financiering van het bestemmingsplan door de gemeente gedaan kan worden. Ook is door de demissionaire Wethouder Sport aan ons de toezegging gedaan het oppakken van de uitvoering van de overdracht van het clubhuis ambtelijk te agenderen en binnen redelijke termijn daarover te besluiten. Wellicht wordt dat eveneens voor de zomeri ter besluitvorming voorgelegd.

Inmiddels hebben de initiatiefnemers ervoor gezorgd dat de (nieuwe) gemeenteraadsleden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en toezeggingen.

"Wij willen beginnen met bouwen zodra het kan", zegt projectleider Jan Tilmans in een interview dat te bekijken is voor HIER of op het plaatje te klikken.:


28-04-2022: Aanvragen Centraal Leefbaarheidsbudget

De wijkcommissie Breukelen Noord heeft bij de Gemeente aanvragen gedaan voor een bijdrage uit het centraal leefbaarheidsbudget voor 2022, waarvan een aantal is gehonoreerd. 
Insectenhotels basisscholen
De wijkcommissie Breukelen Noord doet er veel aan om Breukelen bij- en insectenvriendelijk te houden. In het kader daarvan zijn in Breukelen Noord bloemenlinten aangelegd en is er een bijen- en insectenhotel geplaatst. Een insectenhotel is nuttig voor vlinders, bijen, lieveheersbeestjes en heeft educatieve waarde voor leerlingen. 
De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld om bij een aantal basisscholen een insectenhotel te kunnen plaatsen. De scholen zijn hiervoor benaderd door de Wijkcommissie en hebben hierop enthousiast gereageerd.     
Watertappunt Henk van der Griftpark
Er is budget toegekend voor een watertappunt in het Henk van der Griftpark. De exacte locatie en datum van plaatsing zal in overleg met Vitens worden vastgesteld. 
Bosmaaier
Het onderhoud van de bloemenlinten en boomspiegels wordt door vrijwilligers gedaan. Hiervoor is een bosmaaier onontbeerlijk.  Hiervoor is budget toegekend.
Vindt u het leuk om af en toe ook te komen helpen met het onderhouden van de bloemenlinten en boomspiegels, stuur dan een mailtje naar de wijkcommissie: info@wijkbreukelennoord.nl  Het gaat om één avond in de maand (gedurende voorjaar, zomer, najaar).


2-220419: Dinsdag 19 april 08:00 uur bij de Veerpont van Nieuwer ter Aa: BENT U ERBIJ???

Hart van Nederland maakt dan een reportage over de pont die moet blijven. De landelijke aandacht die dat oplevert is enorm waardevol en het moet dinsdag zwart zien van de mensen. Kom dus met zoveel mogelijk familie, vrienden, buren en bekenden. Dat kan echt het verschil maken!


Petitie De pont bij Nieuwer ter Aa moet blijven !!


Wij,  Gebruikers van het veer tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen, vinden
dat het uit de vaart nemen van het veer leidt tot veel langere fiets- en wandelroutes;
dat ouderen, jongeren en kinderen die niet met de auto kunnen reizen door het verdwijnen van de pont buitensporig benadeeld worden;
dat er voor recreatieve wandelaars en fietsers met de veerpont een heel belangrijke schakel uit het routenetwerk verdwijnt;
dat er volgens de schipper van het fiets/voetveer geen bezwaren op het gebied van veiligheid zijn.
en verzoeken
Rijkswaterstaat, de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer om:
al het mogelijke te blijven doen om het uit de vaart halen van de veerverbinding te voorkomen;
als het op termijn in stand houden van de veerverbinding geen optie is aan te dringen op een nieuw te ontwikkelen alternatief voordat de veerverbinding uit de vaart wordt gehaald.

Klik hier of op de foto om de petitie te ondertekenen.

De pont bij Nieuwer ter Aa moet blijven !!
Rijkswaterstaat wil na 130 jaar het fiets/voetveer tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa uit de vaart nemen. Dat is slecht voor bewoners en recreatieve fietsers en wandelaars!

Wij willen dat de pont blijft of dat er een alternatief komt.


220312: NL DOET 2022 weer succesvol in het park

Dankzij een bijdrage van het Oranjefonds kon de Wijkcommissie weer de jaarlijkse NL Doet dag organiseren op 11 en 12 maart. Door de omwonenden van Rijnevegt werd een aantal planten geschonken om deze te gaan planten in de boomspiegels van het Henk van der Griftpark.
Dankzij een goede samenwerking met de Gemeente werd op 11 maart de kanaalstrook langs het fietspad tussen de Driestroom en het bos van Over-Holland de grond gefreesd. Hierdoor kon de strook op 12 maart door vrijwilligers ingezaaid worden met zaad voor wilde bloemen zodat van de zomer een fleurig bloemenlint kan ontstaan. De NL DOET zaterdag begon met een kop koffie en een stroopwafel voor de vrijwilligers in het Jeugdhonk aan de parkeerplaats aan de Straatweg. Daarna werd er hard gewerkt aan de boomspiegels langs de dierenweide. In de dierenweide werd de Bijenboom die helaas was doodgegaan vervangen door een lijsterbes die ook goed is voor de bijen en de vlinders. Om de bloemen/bijenlinten er wat vriendelijker in de winter uit te laten zien werden ter markering op de hoeken Cornus struiken geplant en werden de ontsierende houten paaltjes die grotendeels al verrot waren verwijderd. Rond twaalf uur werden de klussen beëindigd met nog een bak koffie en een saucijzenbroodje. Dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers werd de NL DOET dag voor Breukelen Noord weer een succes en wordt de wijk weer een stukje fijner en plezieriger om in te wonen. Vrijwilligers bedankt en tot volgend jaar!


Nieuws 2022

Het afgelopen jaar kende voor de wijkcommissie ondanks de Coronamaatregelen vele mooie momenten. 

 • NLdoet vond dit jaar plaats op 29 mei. Er werd weer veel geklust in het Henk van der Griftpark. De boomspiegels werden geschoffeld, er werd geklust in de bijenstal en er werd een hek geplaatst in de dierenweide.  
 • Op 25 september kwamen vele vrijwilligers meehelpen tijdens Burendag. Nestkasten werden schoongemaakt, de bijenstal en de dierenstal geschilderd en tot grote vreugde van de doelgroep werd een prachtig klimrek voor de geiten geplaatst. 
 • Zaterdag 28 augustus bezochten 25 raads- en commissieleden van Stichtse Vecht een aantal wijkcommissies in Breukelen, waaronder de onze. In het Henk van der Griftpark werden levendige gesprekken gevoerd, o.a. over de relatie tussen vrijwilligers en gemeente, over jeugdoverlast, het groenonderhoud, het jeugdhonk en de skeelerbaan. De wijkcommissie was blij met het bezoek en de aandacht van de raad voor de gang van zaken in Breukelen Noord. 
 • Iedereen heeft de voortgang van het initiatief skeelercentrum kunnen volgen met als een van de belangrijke momenten het samenstellen van het Bouwteam Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht. Er is al heel veel werk verzet, maar er moet ook nog veel gebeuren, waarbij ondersteuning van de gemeente onontbeerlijk is. 
 • Nadat de wijkcommissie via haar nieuwsbrief en social media had gepeild of er in Breukelen animo was voor buitenschaaktafels, stroomden de positieve reacties binnen. Tot onze grote vreugde pakte de gemeente het voortvarend op en op 4 november werden zowel op de Kerkbrink als bij de jeu de boulesbaan voor ’t Heycop een schaaktafel geplaatst. 
 • Sinds 2018 zijn vele gesprekken gevoerd over de herinrichting van het schoolplein voor R.S.G. Broklede en de openbare ruimte voor het 4 in 1 gebouw, o.a. over verkeersveiligheid en parkeerproblemen voor auto’s en fietsen. Inmiddels is deel 1 van de herinrichting afgerond. 
 • Tevens is de gemeente gestart met de herinrichting van de speeltuin in het Henk van der Griftpark, waarover jong en oud hebben meegedacht. Deze speeltuin is voor alle kinderen, ook voor hen die een beperking hebben. Inmiddels is op initiatief van “de Ronde Tafel 40” voor de kosten van aangepaste toestellen een online inzamelingsactie begonnen. 

Veel van voornoemde activiteiten konden alleen worden gerealiseerd dankzij de hulp van vrijwilligers. Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor alle hulp en nooit aflatende enthousiasme!

 


V
ideo impressie van 2021: (Klik op de afspeel driehoek.)


Buitenschaaktafels in Breukelen

 

 

In onze Nieuwsbrief van mei vroegen we aan de lezers of er in Breukelen animo was voor buitenschaaktafels. Op een peiling via social media kwamen veel reacties binnen, alle enthousiast. Als favoriete locaties kwamen de Kerkbrink en de jeu de boulesbaan bij ‘t Heycop naar voren. Op donderdag 4 november zijn op deze beide locaties een schaaktafel geplaatst. 
En.. er komt in het Henk van der Griftpark nog een derde tafel. 

 

(foto: Gerhard Hof)


Rolstoelvriendelijke speeltuin

Van 2 mei tot en met 16 mei hebben jong en oud ideeën kunnen indienen voor de speeltuin in het Henk van der Griftpark. De gemeente is in 2021 gestart met het opknappen van 12 speelplekken, ons park is er daar een van. De ingediende ideeën zijn, samen met de input van een werkgroep, uitgewerkt in een plan. Er komt een klim/klauter/glijcombinatie, een opgeworpen heuvel met een kruipbuis, een mandschommel, een klimboom en stapstammen/paaltjes. 
Onlangs is al begonnen met de calisthenics baan. Dit kon eerder omdat daar kunstgras komt; onder de speeltoestellen komt echt gras. Daarmee wordt begonnen in het voorjaar 2022. Nieuwe planten en gras hebben tijd nodig om te groeien. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de speeltuin na twee maanden klaar om in te spelen. Tijdens de werkzaamheden aan de speeltuin kunnen de kinderen er niet spelen. Ze moeten dus even geduld hebben.
Speeltuinen zijn voor kinderen, alle kinderen, ook als zij een beperking hebben. Helaas zijn de budgetten beperkt en zijn de kosten van aangepaste toestellen erg hoog. Daarom vragen de initiatiefnemers (Ronde Tafel 40) hulp en zijn ze een online inzamelingsactie begonnen. Ze willen graag een schommel voor kinderen in een rolstoel. Ook uw bijdrage is van harte welkom. Het doel is € 15.000 op te halen voor de schommel. Inmiddels is er € 1.375 binnengekomen.
Zie de link: https://www.doneeractie.nl/rolstoelvriendelijke-speeltuin-henk-vd-griftpark/-56470

 


Bouwteam Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht geïnstalleerd

De “Combinatie Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen BV / Bouwbedrijf Van der Heijden” is uit 10 kandidaten gekozen om het Skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen–Noord te mogen realiseren. Alle reden om daarop het glas te heffen en dat is vrijdag 17 september jl. dan ook gebeurd. 
Overigens ligt er tussen partijen nog geen formele overeenkomst. Dat kan pas als alle procedures zijn doorlopen. En dat gaat, vanwege de gestelde eisen van de Gemeente Stichtse Vecht, zeker nog wel minimaal een half jaar duren. Daarnaast moeten ook de noodzakelijke fondsenwerfacties ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om definitief met de aanleg te kunnen starten. Met die fondsenwerfacties wordt binnenkort gestart als een globaal investeringsniveau bekend is.
Het is fijn te weten dat er nu een partij is die het centrum wil aanleggen. En ja, een baan is voor een skeelerclub nogal noodzakelijk. De keuze helpt ons ook om skeeleraars over de streep te trekken om zich aan te melden. Dat kan via www.skeelersv.nl

 

 

vlnr:
Jan Tilmans, projectleider; Harry Spruijt, directeur Handelsmaatschappij Spruijt; Jeroen van der Heijden, directeur Bouwbedrijf Van der Heijden; John van de Lusthof, projecleider HSB; Carel Leuftink, voorzitter Skeelerclub Stichtse Vecht en Jan Kerker (op persoonlijke titel). Foto: Gerhard Hof


Burendag 2021

 

 

Tijdens Burendag 2021 werd door een groot aantal vrijwilligers - waaronder Henk van der Grift, de naamgever van het park - keihard gewerkt. De bijenstal werd geverfd, de nestkastjes schoongemaakt, de boomspiegels van ongewenst onkruid ontdaan en de geiten kregen een gloednieuw klimrek dat ze al snel in gebruik namen. 

Het werd een gezellige ochtend met mooi weer en ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Na de afsluiting met een lekker saucijzenbroodje ging iedereen weer voldaan naar huis.

Klik voor een video impressie van Burendag 2021 op de afspeel driehoek.


Gemeente raad op de fiets 28 augustus 2021 15:00 uur

 

 

28 augustus 2021 om 15:00 ging de Gemeenteraad ‘op de fiets’ in gesprek met de wijkcommisie Breukelen Noord. Ook Burgemeester Ap Reinders kwam even kijken. Goed initiatief van de Gemeenteraad en we hebben onze issues/zorgpunten met de Gemeenteraad kunnen delen.


NL Doet 29 mei 2021

Zaterdag 29 mei 2021 was het NL DOET, de grootste, jaariljkse vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Breukelen Noord stroopten velen de mouwen weer op in het Henk van der Griftpark: om te verven, te snoeien, te wieden, schoon te maken en te herstellen. En te genieten van de zon, de koffie met krentenbollen en de sausijzenbroodjes. Ook dit jaar was Henk van der Grift zelf weer aanwezig!
Vele handen maken licht werk, was ook deze dag weer het motto. Zo'n 25 mensen sloegen de handen ineen voor een klus uit de lange lijst van karweitjes. Rond 12:00 uur werden zij verrast door een bezoek van burgemeester Ap Reinders en wethouder Hetty Veneklaas. 


Burendag 19 September 2020

Burendag 2020 werd georganiseerd door de Wijkcommissie Breukelen Noord en de Beheerstichting Over-Noord. Het weer werkte gelukkig mee en alle activiteiten konden Coronaproof worden gehouden. 

Aan de hand van een boekje met een wandelroute kregen bedrijfjes en bewoners van de wijk bezoek van meer dan 60 aangemelde personen plus iedereen die spontaan langskwam. Er werd muziek gemaakt, men ging op de grond liggen om een drone foto te laten nemen en er viel veel lekkers te eten. 

Ook werden het dierenverblijf geverfd, de nestkastjes schoongemaakt en de boomspiegels beplant. En natuurlijk was Henk van der Grift er ook weer bij! 

 

Klik voor een video impressie van de hand van Grace Bernardus op de afspeeldriehoek.


Workshop fruitbomen snoeien 16 februari 2020

De snoeiworkshop fruitbomen snoeien was succesvol. Onder de bezielende leiding van Arnold Achterkamp (hovenier van Oud Zuilen en Gunterstein) hebben18 deelnemers met veel enthousiasme de workshop gevolgd en goed kunnen oefenen. Alle jonge fruitbomen in het Henk van der Griftpark hebben hun eerste snoeibeurt gehad.


28 augustus 2018: Wijkcommissie Breukelen Noord aanwezig bij Bloemenlint Nigtevecht.

Tijdens de opening van het bloemenlint in Nigtevecht, biedt wethouder Van Liempt een insectenhotel aan, aan  de initiatiefnemers.

De wijkcommissie Breukelen Noord heeft ervaringen uitgewisseld met de initiatiefnemers en waren ook uitgenodigd om aanwezig te zijn.


22 September 2018. Opening Henk van der Grift park.

 

 

Op 22 September 2018, opende Henk van de Grift (oud wereldkampioen all-round schaatsen) het Henk van de Grift park in Breukelen Noord.

 

In de fotogalerij vindt u ook een aantal foto's van de opening.

Filmpje huldiging Henk van der Grift

Nieuwsbrief 2021 Feb Video Huldiging Henkvdgrift
MPEG bestand – 36,6 MB 300 downloads

Van 17-19 februari 1961 werd in Göteborg het WK allround  gehouden. In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij al aandacht besteed aan schaatser Henk van der Grift, naamgever van ons park, die 60 jaar geleden wereldkampioen werd.  
Het volgende filmpje (klik op download) toont mooie beelden van zijn huldiging, de rit per koets van Kasteel Nijenrode naar het Gemeentehuis en de "ticker-tape parade" waarbij papieren snippers naar beneden worden gestrooid.